کارت پستال تقویم شماره 4

کارت پستال تقویم شماره 4 کیفیت کارت پستال عالی است. شکل این کارت پستال به صورت شکل است. بخش های مختلفی از کارت پستال قابل حذف است از جمله نوشته ها و بخشی از طراحی ها. فرمت فایل به صورت psd است. حجم فایل: 56 مگابایت قیمت: 5000 تومان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کارت پستال تقویم شماره 3

کارت پستال تقویم شماره 3 کیفیت کارت پستال عالی است. شکل این کارت پستال به صورت شکل است. بخش های مختلفی از کارت پستال قابل حذف است از جمله نوشته ها و بخشی از طراحی ها. فرمت فایل به صورت psd است. حجم فایل: 74 مگابایت قیمت: 5000 تومان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کارت پستال تقویم شماره 2

کارت پستال تقویم شماره 2 کیفیت کارت پستال عالی است. شکل این کارت پستال به صورت شکل است. بخش های مختلفی از کارت پستال قابل حذف است از جمله نوشته ها و بخشی از طراحی ها. فرمت فایل به صورت psd است. حجم فایل: 19 مگابایت قیمت: 5000 تومان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,000 تومان 40% تخفیف

کارت پستال تقویم شماره 1

کارت پستال تقویم شماره 1 کیفیت کارت پستال عالی است. شکل این کارت پستال به صورت شکل است. بخش های مختلفی از کارت پستال قابل حذف است از جمله نوشته ها و بخشی از طراحی ها. فرمت فایل به صورت psd است. حجم فایل: 59 مگابایت قیمت: 5000 تومان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,500 تومان 30% تخفیف

کارت پستال دفتر

کارت پستال دفتر کیفیت کارت پستال عالی است. شکل این کارت پستال به صورت شکل است. بخش های مختلفی از کارت پستال قابل حذف است از جمله نوشته ها و بخشی از طراحی ها. فرمت فایل به صورت psd است. حجم فایل: 17 مگابایت قیمت: 5000 تومان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کارت پستال شماره حلقه

کارت پستال شماره حلقه کیفیت کارت پستال عالی است. شکل این کارت پستال به صورت شکل است. بخش های مختلفی از کارت پستال قابل حذف است از جمله نوشته ها و بخشی از طراحی ها. فرمت فایل به صورت psd است. حجم فایل: 22 مگابایت قیمت: 4000 تومان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

کارت پستال چمدان

کارت پستال چمدان کیفیت کارت پستال عالی است. شکل این کارت پستال به صورت شکل است. بخش های مختلفی از کارت پستال قابل حذف است از جمله نوشته ها و بخشی از طراحی ها. فرمت فایل به صورت psd است. حجم فایل: 35 مگابایت قیمت: 5000 تومان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کارت پستال عاشقانه

کارت پستال عاشقانه کیفیت کارت پستال عالی است. شکل این کارت پستال به صورت شکل است. بخش های مختلفی از کارت پستال قابل حذف است از جمله نوشته ها و بخشی از طراحی ها. فرمت فایل به صورت psd است. حجم فایل: 25 مگابایت قیمت: 5000 تومان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مجموعه وکتورهای نورپردازی

مجموعه وکتورهای نورپردازی کیفیت وکتورها عالی است. این مجموعه شامل وکتورهایی به شکل عکس است که برای زیبایی به کار می رود. این طرح ها فوق العاده زیبا هستند و همگی به شکل دایره هایی هستند که نمونه ای از آن را در سقف مساجد می بینیم. این وکتورها در دو دسته قرار گرفته اند: دسته اول شامل 569 فایل به فرمت cdr است. دسته دوم شامل 262 فایل به فرمت eps است. حجم فایل ها: 102،88 مگابایت قیمت: 10000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مجموعه وکتورهای حلقوی

مجموعه وکتورهای حلقوی کیفیت وکتورها عالی است. این مجموعه شامل وکتورهایی است که برای زینت و زیبایی در طرح استفاده می شوند. این طرح ها به شکل های مختلفی مانند پرنده ها،طرح های نیم دایره ای،حلقه های زیبا و ... هستند. رنگ همه طرح ها سیاه است. تعداد وکتورها 84 عدد است. فایل ها در دو فرمت eps و cdr می باشند. حجم فایل: 10 مگابایت قیمت: 4000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
تعداد صفحه(11):